Barqaror rivojlanish maqsadlari

Maqsad 1

Hamma joyda qashshoqlikka barham berish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 2

Ochlikka barham berish, oziq-ovqat xavfsizligiga va yaxshi ovqatlanishga erishish va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 3

Barcha yoshdagilar uchun sog'lom hayotni ta'minlash va farovonlikni ta'minlash

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 4

Inklyuziv va adolatli sifatli ta'limni ta'minlash va barcha uchun umrbod ta'lim imkoniyatlarini rivojlantirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 5

Gender tengligiga erishish va barcha ayollar va qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 6

Hamma uchun suv va kanalizatsiyadan foydalanishni ta'minlash

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 7

Arzon, ishonchli, barqaror va zamonaviy energiyadan foydalanishni ta'minlash

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 8

Hamma uchun inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishni, bandlikni va munosib mehnatni rag'batlantirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 9

Barqaror infratuzilmani yaratish, barqaror sanoatlashtirishni va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 10

Mamlakatlar ichida va o'rtasidagi tengsizlikni kamaytirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 11

Shaharlarni inklyuziv, xavfsiz, bardoshli va barqaror qilish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 12

Barqaror iste'mol va ishlab chiqarish modellarini ta'minlash

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 13

Iqlim o'zgarishi va uning oqibatlariga qarshi kurashish uchun shoshilinch choralar ko'rish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 14

Okeanlar, dengizlar va dengiz resurslarini saqlash va barqaror foydalanish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 15

O'rmonlarni barqaror boshqarish, cho'llanishga qarshi kurashish, yer degradatsiyasini to'xtatish va qaytarish, biologik xilma-xillikni yo'qotishni to'xtatish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 16

Adolatli, tinch va inklyuziv jamiyatlarni rag'batlantirish

Qo'shimcha ma'lumot

Maqsad 17

Barqaror rivojlanish uchun global hamkorlikni jonlantirish

Qo'shimcha ma'lumot